Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Разград”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-08-18 10:40:00
№ 20170816depA2378629

Описание:

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия,  и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група, който да изпълнява пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД, както и да поеме разходите за небаланси за обектите на Възложителя, включително второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства.

Изпълнителят следва да осигури на Възложителя услуга по прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови графици, администриране на информационния поток към ЕСО ЕАД, както и отговорност по балансиране.


Документи
55122017181008_Reshenie.pdf
55272017181008_Obiavlenie.pdf
52112017191410_dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Протоколи № 1, № 2 и № 3 2017-10-09 14:00:00
Доклад от работата на комисията 2017-10-09 14:00:00
Решение № ЗОП-60 от 09.10.2017г. 2017-10-09 14:00:00
Обявление за възложена поръчка 2017-12-21 10:30:00
Споразумителен протокол 2018-03-19 16:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-13 14:30:00
Договор № 255 От дата: 2017-11-22 2017-12-21 10:30:00

<-- Обратно към поръчки