Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изграждане на кастрационен център“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-10-06 15:00:00
№ 20171003VkNz2425087

Описание:

Настоящата обществена поръчка обхваща изграждане на нова двуетажна сграда за кастрационен център. Уточнените площи на обекта са както следва:застроена площ-100,51м2,разгъната застроена площ–209,26 м2.Общо описание на видовете работи и технологична последователност при изпълнението им:Земни /изкопни/ работи;Кофражни работи;Арматурни работи;Бетонджийски работи;Зидарски работи;Мазачески работи;Монтаж на сглобяеми елементи и оборудване;Дърводелски работи;Покривни работи;Изолационни работи;Бояджийски работи;Стъкларски работи;Облицовъчни работи – фаянс, теракот, варовикови плочи;Тенекеджийски работи;Електромонтажни работи;Монтаж на водопровод и канализация;Монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи.Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в настоящата документация, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.


Документи
07232017061710_Procedura publi4no sastezanie izgrajdane na kastracionen centar.rar

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-10-06 15:00:00
Обявление за поръчка 2017-10-06 15:00:00
Съобщение за промяна в часа и мястото на отваряне на офертите 2017-10-31 13:55:00
Решение № ЗОП-68/ 22.11.2017 г. за определяне на изпълнител 2017-11-22 14:10:00
Протокол № 1/03.11.2017г. 2017-11-22 14:10:00
Протокол № 2/14.11.2017г. 2017-11-22 14:10:00
Обявление за възложена поръчка 2017-12-22 16:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-10-10 11:00:00
Договор № 310 От дата: 2017-12-15 2017-12-22 16:30:00

<-- Обратно към поръчки