Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публично състезание с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за потребностите на Общинска администрация – Разград и общински структури по 7 обособени позиции”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-10-09 16:00:00
№ 20171006ulZs2434807

Описание:

Обособена позиция № 1 „Самокопирна хартия и други видове хартия за копиране";

Обособена позиция № 2 „Офис консумативи, оборудване и принадлежности за офиса";

Обособена позиция № 3 „Калкулатори и изчислителни машини за счетоводство, носители на информация";

Обособена позиция № 4 „Принадлежности и консумативи за мастиленоструйни и матрични принтери";

Обособена позиция № 5 „Принадлежности и консумативи за  лазерни принтери";

Обособена позиция № 6 „Канцеларски материали“

Обособена позиция № 7 „Счетоводни книги и формуляри“ 


Документи
21392017091610_Dokumentaciq.rar

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-10-09 16:00:00
Обявление за поръчка 2017-10-09 16:00:00
Разяснение по чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 2017-10-19 15:00:00
Решение № ЗОП-23/ 11.06.2018 г. за определяне на изпълнител 2018-06-11 14:10:00
Протокол № 1/30.10.2017г. 2018-06-11 14:10:00
Протокол № 2/08.11.2017г. 2018-06-11 14:10:00
Протокол № 3/23.01.2018г. 2018-06-11 14:10:00
Протокол № 4/22.05.2018г. 2018-06-11 14:10:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-12 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-25 17:10:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-31 16:10:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-31 16:10:00
Споразумителен протокол 2018-07-26 16:00:00
Споразумителен протокол 2018-07-26 16:00:00
Споразумителен протокол 2018-07-30 16:00:00
Споразумителен протокол 2018-07-31 16:00:00
Споразумителни протоколи 2018-12-17 16:10:00
Споразумителен протокол 2018-12-18 16:05:00
Споразумителен протокол 2019-09-03 16:20:00
Споразумителен протокол 2019-09-03 16:20:00
Споразумителен протокол 2019-09-03 16:20:00
Споразумителен протокол 2019-09-03 16:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-09-17 17:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-09-17 17:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-09-18 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-09-18 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-09-18 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-09-18 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-09-18 17:10:00
Договор № АО-01-14-143 От дата: 2018-07-10 2018-07-12 16:30:00
Договор № АО-01-14-160 От дата: 2018-07-19 2018-07-25 17:10:00
Договор № АО-01-14-164 От дата: 2018-07-26 2018-07-31 16:10:00
Договор № АО-01-14-165 От дата: 2018-07-26 2018-07-31 16:10:00

<-- Обратно към поръчки