Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Упражняване на авторски надзор на строеж: "Общински кастрационен център в гр.Разград"

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2017-12-01 15:30:00
№ 20171201MASD2521468

Описание:

Обществена поръчка обхваща упражняване на редовен и постоянен авторски надзор на строеж: "Общински кастрационен център в гр.Разград". В хода на изпълнение на услугата по упражняване на авторски надзор ще се извърши проследяване на точното и качествено изпълнение на СМР и съответствието на вложените материали с одобрените проекти, даване на необходимите консултации, детайли и спецификации, отразяване констатациите и предписанията в заповедната книга на строежа, подписване на всички актове и протоколи, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, участие в приемателни комисии за въвеждане в експлоатация, изготвяне на екзекутивна документация и др.


Документи
50512017011612_Re6enie 69.pdf

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-12-01 16:10:00
Обявление за възложена поръчка 2017-12-28 10:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-12-17 17:40:00
Договор № 309 От дата: 2017-12-15 2017-12-28 10:40:00

<-- Обратно към поръчки