Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Публично състезание с предмет „Дейности по информация и комуникация по Проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-12-29 16:55:00
№ 20171225nRAV2560649

Описание:Документи
57012018041601_Reshenie.pdf
57112018041601_Obiavlenie.pdf
57172018041601_Dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 189 от Закона за обществените поръчки 2018-01-15 17:05:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ЗОП-8 от 25.01.2018 г. на кмета на Община Разград 2018-01-25 14:15:00
Протокол № 1 от 01.02.2018 г. 2018-05-29 17:05:00
Протокол № 2 от 14.05.2018 г. 2018-05-29 17:10:00
Протокол № 3 от 28.05.2018 г. 2018-05-29 17:15:00
Решение № ЗОП-22 от 29.05.2018 г. 2018-05-29 17:20:00
Обявление за възложена поръчка 2018-07-03 16:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-28 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-28 14:20:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-01 От дата: 2018-06-21 2018-07-03 17:00:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-02 От дата: 2018-06-25 2018-07-03 17:05:00

<-- Обратно към поръчки