Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор по Проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград” по обособени позиции“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-01-03 15:45:00
№ 20171227YLyn2571283

Описание:Документи
50172018051301_Reshenie.pdf
50312018051301_Obiavlenie.pdf
09172018080501_Dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Протокол № 2 от 29.06.2018 г. 2018-07-06 14:40:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-07-30 17:25:00
Протокол № 1 от 06.02.2018 г. 2018-08-03 16:30:00
Протокол № 2 от 29.06.2018 г. 2018-08-03 16:35:00
Протокол № 3 от 27.07.2018 г. 2018-08-03 16:40:00
Протокол № 4 от 02.08.2018 г. 2018-08-03 16:45:00
Доклад 2018-08-03 16:50:00
Решение № ЗОП-48/03.08.2018 г. на кмета на Община Разград 2018-08-03 16:55:00
Обявление за възложена поръчка 2018-08-23 15:10:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-28 15:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-06 16:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-15 14:35:00
Допълнително споразумение 2019-02-11 15:35:00
Обявление за приключен договор 2020-04-28 16:40:00
Обявление за изменение 2020-04-28 17:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-27 17:15:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-08 От дата: 2018-09-04 2018-09-28 15:15:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-09 От дата: 2018-09-04 2018-09-28 15:20:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-10 От дата: 2018-09-04 2018-09-28 15:25:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-11 От дата: 2018-09-04 2018-09-28 15:30:00

<-- Обратно към поръчки