Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет „Упражняване на авторски надзор по две обособени позиции: обособена позиция № 1 „Упражняване на авторски надзор при извършване на реконструкция и обновяване на 6 обекта от образователната инфраструктура в гр. Разград - ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Славейче“, ДЯ „Звездици“, ДЯ „Слънчево детство“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и обособена позиция № 2 „Упражняване на авторски надзор при изграждане на физкултурен салон към ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ гр. Разград“

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2017-12-28 17:30:00
№ 20171228JDUS2595924

Описание:Документи
54292017281812_Reshenie.pdf

ПубликацияДата
Обявление за възложена поръчка 2018-07-05 10:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-28 16:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-28 16:00:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-03 От дата: 2018-06-28 2018-07-05 11:05:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-04 От дата: 2018-06-29 2018-07-05 11:10:00

<-- Обратно към поръчки