Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на перилни и почистващи препарати, продукти за лични грижи и домакински принадлежности за потребностите на община Разград и нейните подразделения, включени в обособени позиции”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-01-18 16:30:00
№ 20180109EtaM2622946

Описание:

Предметът на настоящата поръчка обхваща изпълнение на периодични доставки по предварителни заявки на перилни и почистващи препарати, продукти за лични грижи, различни домакински принадлежности и други артикули, включени в четири обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 „Перилни и почистващи препарати, детергенти и сапуни“, запазена съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП,Обособена позиция №2 „Продукти за лични грижи“, Обособена позиция №3„Метли и четки и различни видове други изделия и домакински принадлежности“, Обособена позиция №4„Големи и малки пликове за смет от полиетилен, чанти, използвани за амбалаж и кофи“,запазена съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП.                                      


Документи
35232018181801_Procedura publi4no sastezanie po4istva6ti preparati.rar

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2018-01-18 16:30:00
Обявление за поръчка 2018-01-18 16:30:00
Съобщение за промяна в мястото на отваряне на офертите 2018-02-06 13:55:00
Протокол № 1/09.02.2018г. 2018-04-30 14:30:00
Протокол № 2/11.04.2018г. 2018-04-30 14:30:00
Протокол № 3/24.04.2018г. 2018-04-30 14:30:00
Решение № ЗОП-20/30.04.2018г. 2018-04-30 14:30:00
Обявление за възложена поръчка 2018-12-07 17:10:00
Споразумителни протоколи 2018-11-28 17:10:00
Споразумителни протоколи 2018-12-18 16:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-07-03 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-07-03 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-07-03 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-07-03 17:10:00
Договор № АО-01-14-260 От дата: 2018-11-20 2018-12-07 17:10:00
Договор № АО-01-14-261 От дата: 2018-11-20 2018-12-07 17:10:00
Договор № АО-01-14-262 От дата: 2018-11-20 2018-12-07 17:10:00
Договор № АО-01-14-263 От дата: 2018-11-20 2018-12-07 17:10:00

<-- Обратно към поръчки