Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Дейности по информация и комуникация по Проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“, по обособени позиции”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-01-25 16:20:00
№ 20180125BcRS2630936

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на дейности по информация и комуникация по проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“ по обособени позиции”.

Настоящата обществена поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Изработване и доставка на материали за информация и комуникация“;

Обособена позиция № 2 „Организиране на пресконференции“.

Всеки участник може да участва за една или всички обособени позиции.

На основание чл. 80, ал. 1 ППЗОП, във връзка с чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП, обособена позиция № 1 е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.  За запазената обособена позиция могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.


Документи
43082018251601_Dokumentaciq.rar

ПубликацияДата
Съобщение за промяна на мястото на отваряне на офертите 2018-02-07 10:10:00
Протоколи № 1, № 2 и № 3 2018-04-04 12:00:00

<-- Обратно към поръчки