Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в гр.Разград – ЦОП, ДЦДУ И ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ, по проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-02-09 16:00:00
№ 20180207ZzTl2658731

Описание:

Предметът включва:

- изготвяне на инвестиционни проекти за обекти - „Ремонт на сграда общинска собственост, за Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ), град Разград”, „Преустройство на сграда общинска собственост за изграждане преходно жилище за деца от 15-18 годишна възраст, гр. Разград, ул. Трапезица №1-А” и „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда – общинска собственост за Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Разград, бул. България № 4” по проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“.

- изпълнение на СМР на обекти – „Ремонт на сграда общинска собственост, за Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ), град Разград”, „Преустройство на сграда общинска собственост за изграждане преходно жилище за деца от 15-18 годишна възраст, гр. Разград, ул. Трапезица №1-А” и „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда – общинска собственост за Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Разград, бул. България № 4” по проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“.

- упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на гореописаните обекти, по реда на ЗУТ.


Документи
59462018091502_Reshenie.pdf
04542018161102_dokumentaciq.rar
05042018161102_Obqvlenie.pdf
29472018261402_promqna dokumentaciq.rar

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ЗОП-14 от 23.02.2018 г. 2018-02-26 14:50:00
Съобщение 2018-03-30 13:30:00
Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация № ЗОП-28 от 19.06.2018г. 2018-06-21 10:40:00
Протоколи № 1, № 2 и № 3 2018-08-16 12:00:00
Доклад от работата на комисията 2018-08-16 12:00:00
Решение № ЗОП-48 от 16.08.2018г. 2018-08-16 12:00:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-17 14:40:00
Техническо предложение - неразделна част от договор 2018-10-17 14:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-08 16:30:00
Договор № BG16RFOP001-5.001-0023-C01-S-05 От дата: 2018-10-03 2018-10-17 14:35:00

<-- Обратно към поръчки