Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Текущ ремонт на апартамент за предоставяне на нова социална услуга: "Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст" по проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-02-20 17:15:00
№ 20180219VTro2674256

Описание:

Наблюдаваното жилище се намира в ж. к. „Орел“, бл. 28, вх. Б, ет. 1, ап. 1 град Разград. Предназначението на самостоятелния обект е жилище, апартамент със застроена площ от 100 кв. м. За използването на апартамента се налага извършването на текущ ремонт, като за тази цел не е необходимо изготвянето на инвестиционен проект съгласно чл. 151, ал. 1, т. 1 във връзка с § 5, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Апартаментът се състои от дневна, кухня с трапезария, две спални, санитарен възел и баня, оптималния и максимален брои потребители е 4 човека.


Документи
53432018201602_Reshenie.pdf
53532018201602_Obqvlenie.pdf
54022018201602_dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Съобщение за промяна на часа за отваряне на офертите 2018-03-16 11:30:00
Протокол №1 от 20.03.2018г., Протокол №2 от 18.04.2018г., Протокол №3 от 25.04.2018г. и Протокол №4 от 10.05.2018г. 2018-05-11 14:40:00
Решение № ЗОП-21 от 11.05.2018г. 2018-05-11 14:45:00
Обявление за възложена поръчка 2018-06-25 16:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-08-30 17:05:00
Договор № BG16RFOP001-5.001-0023-C01-S-03 От дата: 2018-06-20 2018-06-25 16:10:00

<-- Обратно към поръчки