Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и реконструкция на 5 детски градини в гр. Разград – ДГ 4 „Митко Палаузов“, ДГ 6 „Шестте ястребинчета“, ДГ 12 „Зорница“, ДГ 3 „Приказка“ и ДГ 5 „Незабравка“, по обособени позиции“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-02 17:07:05
№ 20180226kCgV2694250

Описание:Документи
07202018021703_Reshenie.pdf
07292018021703_Obiavlenie.pdf
20002018021703_Dokumentacia.rar
23222018021703_Dokladi_teh_obsledvane.rar
23532018021703_Dokladi_energy_1.rar
24442018021703_Dokladi_energy_2.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП 2018-03-15 11:00:00
Разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП 2018-03-23 17:00:00
Разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП 2018-03-28 14:30:00
Съобщение 2018-04-10 15:40:00
Решение за изменение 2018-06-18 11:25:00
Протокол № 2 от 10.09.2018 г. 2018-09-20 11:00:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-11-27 17:20:00
Протокол № 1 от 25.06.2018 г. 2018-12-07 19:00:00
Протокол № 2 от 10.09.2018 г. 2018-12-07 19:00:00
Протокол № 3 от 05.10.2018 г. 2018-12-07 19:00:00
Протокол № 4 от 30.11.2018 г. 2018-12-07 19:00:00
Доклад 2018-12-07 19:00:00
Решение № ЗОП-80 от 07.12.2018 г. 2018-12-07 19:00:00
Обявление за възложена поръчка 2019-02-18 17:20:00
Обявление за възложена поръчка 2019-03-04 17:15:00
Допълнително споразумение 2019-02-25 16:05:00
Допълнително споразумение 2019-02-25 16:10:00
Допълнително споразумение 2019-02-07 15:15:00
Допълнително споразумение 2019-02-07 15:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-28 14:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-29 16:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-29 16:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-29 16:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-29 17:25:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-S-25 От дата: 2019-01-18 2019-02-18 17:25:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-S-28 От дата: 2019-01-28 2019-02-18 17:30:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-S-29 От дата: 2019-01-28 2019-02-18 17:35:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-S-31 От дата: 2019-01-29 2019-03-04 17:20:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-S-30 От дата: 2019-01-29 2019-03-04 17:25:00

<-- Обратно към поръчки