Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на оценка за съответствието и упражняване на строителен надзор по Проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, по обособени позиции“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-02 17:25:28
№ 20180226tSrN2702109

Описание:Документи
30332018021703_Reshenie.pdf
30382018021703_Obiavlenie.pdf
30472018021703_Dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 33, ал.2 от Закона за обществените поръчки 2018-04-03 15:15:00
Протокол № 2 от 06.07.2018 г. 2018-07-09 16:40:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-07-30 17:20:00
Протокол № 1 от 11.04.2018 г. 2018-08-03 16:50:00
Протокол № 2 от 06.07.2018 г. 2018-08-03 16:55:00
Протокол № 3 от 26.07.2018 г. 2018-08-03 17:00:00
Протокол № 4 от 02.08.2018 г. 2018-08-03 17:05:00
Доклад 2018-08-03 17:10:00
Решение № ЗОП-47/03.08.2018 г. на кмета на Община Разград 2018-08-03 17:15:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-28 16:50:00
Обявление за възложена поръчка 2020-02-03 15:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-28 16:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-28 16:00:00
Допълнително споразумение 2019-02-07 15:10:00
Допълнително споразумение 2019-02-07 15:15:00
Обявление за приключен договор 2020-04-29 17:15:00
Обявление за приключен договор 2020-04-29 17:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-29 17:25:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-06 От дата: 2018-09-04 2018-09-28 16:55:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-07 От дата: 2018-09-04 2018-09-28 17:00:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-15 От дата: 2018-10-26 2020-02-03 16:00:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-16 От дата: 2018-10-26 2020-02-03 16:05:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-U-17 От дата: 2018-10-26 2020-02-03 16:10:00

<-- Обратно към поръчки