Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по проект „ Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград “, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., Процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г, Приоритетна ос 2 „Отпадъци”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-03-07 16:54:33
№ 20180306dTEA2711807

Описание:Документи
55262018071603_dokumentaciq.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл.189 от ЗОП 2018-03-13 17:00:00
Съобщение 2018-04-17 15:15:00
Протокол 1 2018-04-27 16:30:00
Протокол 2 2018-04-27 16:30:00
Протокол 3 2018-04-27 16:30:00
Съобщение 2018-05-03 14:45:00

<-- Обратно към поръчки