Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Реконструкция и обновяване на 6 обекта от образователната инфраструктура в гр. Разград - ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Славейче“, ДЯ „Звездици“, ДЯ „Слънчево детство“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ по обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-03-26 17:20:00
№ 20180318duew2720781

Описание:Документи
44402018261803_Reshenie.pdf
44492018261803_Obiavlenie.pdf
47262018261803_Dokumentacia.rar
50262018261803_Invest_proekti_1.rar
54092018261803_Invest_proekti_2.rar
55122018261803_Invest_proekti_3.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 33, ал.2 от Закона за обществените поръчки 2018-04-02 14:30:00
Разяснение по чл. 33, ал.2 от Закона за обществените поръчки 2018-04-02 14:30:00
Разяснение по чл. 33, ал.2 от Закона за обществените поръчки 2018-04-10 15:50:00
Разяснение по чл. 33, ал.2 от Закона за обществените поръчки 2018-04-10 15:55:00
Разяснение по чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 2018-04-02 14:30:00
Разяснение по чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 2018-04-17 17:30:00
Разяснение по чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 2018-04-18 13:20:00
Съобщение 2018-04-24 14:05:00
Решение № ЗОП-30 от 28.06.2018 г. на кмета на Община Разград 2018-07-02 12:00:00
Протокол № 2 от 25.09.2018 г. 2018-10-12 17:10:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-11-27 17:25:00
Протокол № 1 от 09.07.2018 г. 2018-12-07 19:20:00
Протокол № 2 от 25.09.2018 г. 2018-12-07 19:20:00
Протокол № 3 от 26.10.2018 г. 2018-12-07 19:20:00
Протокол № 4 от 30.11.2018 г. 2018-12-07 19:20:00
Доклад 2018-12-07 19:20:00
Решение № ЗОП-81 от 07.12.2018 г. 2018-12-07 19:20:00
Обявление за възложена поръчка 2018-12-27 16:50:00
Обявление за възложена поръчка 2019-02-18 17:10:00
Обявление за възложена поръчка 2019-03-04 16:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-06 16:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-15 11:25:00
Допълнително споразумение 2019-02-07 14:10:00
Допълнително споразумение 2019-02-26 11:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-28 17:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-28 16:00:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-S-24 От дата: 2019-01-14 2019-02-18 17:15:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-S-26 От дата: 2019-01-18 2019-02-18 17:20:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-S-27 От дата: 2019-01-28 2019-02-18 17:25:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-S-32 От дата: 2019-01-29 2019-03-04 16:10:00

<-- Обратно към поръчки