Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по Проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, по обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-04-18 15:55:13
№ 20180412SbRm2734785

Описание:Документи
55342018181504_Reshenie.pdf
55402018181504_Obiavlenie.pdf
55582018181504_Dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 2018-05-02 10:35:00
Протокол № 2 от 16.07.2018 г. 2018-07-19 14:30:00
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-08-31 17:15:00
Протокол № 1 от 22.05.2018 г. 2018-09-07 16:15:00
Протокол № 2 от 16.07.2018 г. 2018-09-07 16:20:00
Протокол № 3 от 30.08.2018 г. 2018-09-07 16:25:00
Протокол № 4 от 05.09.2018 г. 2018-09-07 16:30:00
Доклад 2018-09-07 16:35:00
Решение № ЗОП-56 от 05.09.2018 г. на кмета на Община Разград 2018-09-07 16:40:00
Обявление за възложена поръчка 2019-12-16 14:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-12-19 15:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-12-19 15:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-29 16:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-29 16:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-29 16:30:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-D-13 От дата: 2018-10-22 2019-12-16 15:00:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-D-14 От дата: 2018-10-24 2019-12-16 15:05:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-D-19 От дата: 2018-10-30 2019-12-16 15:10:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-D-20 От дата: 2018-10-30 2019-12-16 15:15:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0002-C01-D-21 От дата: 2018-10-31 2019-12-16 15:20:00

<-- Обратно към поръчки