Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на идейни проекти за компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и изготвяне на документации за възлагане на следните задачи а) проектиране, авторски надзор и строителство на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените инсталации; б) доставка на мобилно оборудване за инсталациите; в) доставка на съдове и камиони за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци” по проект „ Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград “

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-19 17:10:00
№ 20180716WBDz2885682

Описание:

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180719GOZl2909304


Документи
07422018191707_dokumentaciq.rar
08062018191707_Re6enie.pdf
08152018191707_Obqvlenie.pdf

ПубликацияДата
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП 2018-09-13 17:15:00
Доклад 2018-09-19 16:00:00
Протокол 1 / 22.08.2018 2018-09-19 16:00:00
Протокол 2 / 13.09.2018 2018-09-19 16:00:00
Протокол 3 / 18.09.2018 2018-09-19 16:00:00
Решение 2018-09-19 16:05:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-05 14:20:00
Договор 2018-11-05 14:25:00
Приложения към Договор 2018-11-05 14:30:00

<-- Обратно към поръчки