Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изготвяне на идейни проекти за компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и изготвяне на документации за възлагане на следните задачи а) проектиране, авторски надзор и строителство на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените инсталации; б) доставка на мобилно оборудване за инсталациите; в) доставка на съдове и камиони за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци” по проект „ Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград “

Тип поръчка: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дата: 2018-06-18 15:35:00
№ 20180719GOZl2909304

Описание:

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП


Документи
33082018191507_idejni proekt.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки