Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на СМР по обособени позиции” ОП №1 – Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Разград ОП №2 – Ремонт на улици в населените места на територията на община Разград ОП №3 – Изграждане на пешеходни алеи в нов гробищен парк Разград

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-07-25 17:16:08
№ 20180725XWZk2954068

Описание:

Поръчката  обхваща изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с ремонт и рехабилитация на улична мрежа и прилежащи асфалтови паркинги и уширения, ако възникне такава необходимост, разположени в гр.Разград; ремонт на улици в населените места на територията на община Разград; изграждане алеи в нов гробищен парк гр.Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. 


Документи
16352018251707_reshenie.pdf
16402018251707_obiavlenie.pdf
16442018251707_dokumentaciq.rar

ПубликацияДата
Протоколи № 1 и № 2 2018-08-27 16:25:00
Решение № ЗОП-51от 27.08.2018г. 2018-08-27 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-20 17:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № АО-01-14-202/20.09.2018г. 2019-01-04 12:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № АО-01-14-197/12.09.2018г. 2019-01-04 14:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № АО-01-14-198/12.09.2018г. 2019-01-04 14:15:00
Договор № АО-01-14-197 От дата: 2018-09-12 2018-09-20 17:30:00
Договор № АО-01-14-198 От дата: 2018-09-12 2018-09-20 17:30:00
Договор № АО-01-14-202 От дата: 2018-09-20 2018-09-20 17:30:00

<-- Обратно към поръчки