Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Техническа помощ за организация и управление на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по ОПОС 2014-2020г.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-06 16:15:00
№ 20180731mqib2980567

Описание:

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180719cDBh2912586

Документацията може да бъде изтеглена от следния линк: 

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180914MTIr3062419


Документи
20462018061608_решение..pdf
20542018061608_obyavlenie....pdf

ПубликацияДата
Протокол 1 / 11.09.2018 2018-09-19 14:00:00
Протокол 2 / 19.09.2018 2018-09-19 14:00:00
Отваряне на ценово предложение 2019-09-24 17:20:00
Протоколи №3 , №4 и Доклад от работата на комисията 2019-10-02 09:35:00
Решение за избор на изпълнител 2019-10-02 09:35:00
Обявление за възложена поръчка 2020-09-24 17:00:00
Договор №219/27.08.2020г. 2020-09-24 17:00:00

<-- Обратно към поръчки