Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр. Разград и населените места на община Разград”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-09-03 17:25:00
№ 20180830wjOV3027283

Описание:

Документацията по настоящата обществена поръчка може да бъде изтеглена от: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180905Ofuq3030397

Услугите,предмет на поръчката предвиждат изпълнение на следните дейности:Събиране на битови отпадъци от съдове тип "Бобър" 1100 L от територията на гр.Разград,от територията на населени места отстоящи до 20 км от регионалното депо (Гецово, Дянково, Киченица, Липник , Мортагоново, Недоклан, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец),от територията на населени места отстоящи над 20 км от регионалното депо (Балкански, Благоево, Дряновец, Островче, Осенец, Раковски) и транспортиране до регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград;Събиране на едрогабаритни и нерегламентирано изхвърлени отпадъци от територията на гр.Разград,от територията на населени места отстоящи до 20 км от регионалното депо (Гецово, Дянково, Киченица, Липник , Мортагоново, Недоклан, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец),от територията на населени места отстоящи над 20 км от регионалното депо (Балкански, Благоево, Дряновец, Островче, Осенец, Раковски) и транспортиране до регионалното депо за неопасни отпадъци;Механизирано метене на улични платна, тротоари, площади и др. места за обществено ползване;Ръчно метене на улични платна, тротоари, площади и др. места за обществено ползване;Механизирано почистване на пътното платно от натрупани отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, пясък, пръст, треви и др.;Почистване на отпадъци от улични кошчета;Тесане на тротоарни площи;Косене на тревна растителност от тротоарни площи;Косене на тревна растителност от коритото на река Бели Лом в гр. Разград;Изсичане на саморасли храсти и дървета с дебелина до 10 см. от коритото на река Бели Лом в гр. Разград;Уборка на коритото на река Бели Лом в гр. Разград;Механизирано почистване и транспортиране на наноси от широката /суха/ част на коритото на река Бели Лом в гр. Разград;Почистване и отпушване на отводнителни улични шахти;Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и др. територии за обществено ползване;Миене и оросяване с автоцистерна без маркуч на улици, тротоари, площади и др. територии за обществено ползване;Механизирано почистване от сняг на улични платна и площади;Механизирано обезопасяване на уличните платна чрез разпръскване на лугиращи смеси;Механизирано обезопасяване на уличните платна чрез опесъчаване с пясъчно солни смеси;Ръчно обработване на тротоари и площади чрез опесъчаване с пясъчно солни смеси;Механизирано почистване от сняг на тротоари и площади с малък самоходен снегорин;Ръчно почистване от сняг на улици, тротоари и площади;Ръчно стъргане на отъпкан сняг и лед на улици, тротоари и площади;Механизирано стъргане на отъпкан сняг и лед на улици, тротоари и площади;Товарене и превоз на сняг и лед на разстояние до 3 км. 


Документи
36352018031709_Решение....pdf
36502018031709_Обявление....pdf

ПубликацияДата
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-10-15 15:50:00
Протокол №1 2018-10-23 13:00:00
Протокол №2 2018-10-23 13:00:00
Протокол №3 2018-10-23 13:00:00
Доклад 2018-10-23 13:00:00
Решение 2018-10-23 13:05:00
Договор за подизпълнение 2018-11-01 17:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-01 17:25:00
Приложение към Договор, Техническо предложение 2018-11-01 17:25:00
Приложение към договор, бг 2018-11-01 17:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-02-19 17:10:00
Договор № АО-01-14-242 От дата: 2018-10-24 2018-11-01 17:25:00

<-- Обратно към поръчки