Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград и населените места на община Разград

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-09-05 17:25:30
№ 20180905Ofuq3030397

Описание:Документи
28042018051709_Dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2018-10-15 16:00:00
Протокол №1 2018-10-23 13:10:00
Протокол №2 2018-10-23 14:05:00
Протокол №3 2018-10-23 14:05:00
Доклад 2018-10-23 14:05:00
Решение 2018-10-23 14:10:00
Договор за подизпълнение 2018-11-01 17:30:00
Обявление за възложена поръчка 2018-11-01 17:30:00
Приложение към договор, бг 2018-11-01 17:30:00
Приложение Техническо предложение 2018-11-01 17:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-02-19 17:10:00
Договор № АО-01-14-242 От дата: 2018-10-24 2018-11-01 17:25:00

<-- Обратно към поръчки