Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ОТ РСУО РАЗГРАД“, ФИНАНСИРАН ПО ОПОС 2014-2020Г.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-07 15:35:00
№ 20180914MTIr3062419

Описание:Документи
42022018141509_документация.zip

ПубликацияДата
Протокол 1 / 11.09.2018 2018-09-19 14:00:00
Протокол 2 / 19.09.2018 2018-09-19 14:00:00
ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2019-09-24 17:20:00
Протокол №3, №4 и Доклад от работата на комисията 2019-10-02 09:35:00
Решение за избор на изпълнител 2019-10-02 09:35:00
Обявление за възложена поръчка 2020-09-24 17:00:00
Договор №219/27.08.2020г. 2020-09-24 17:00:00

<-- Обратно към поръчки