Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на автомобили с висока проходимост по обособени позиции”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-09-21 16:40:00
№ 20180919eGLE3084085

Описание:

Предметът на поръчката обхваща доставка на автомобили по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на автомобил с висока проходимост 4х4 за "Приют за безстопанствени животни" и обособена позиция №2 „Доставка на лек автомобил с висока проходимост за ОП "Паркстрой“. 


Документи
18192018211909_Procedura publi4no sastezanie dostavka na avtomobili.7z

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2018-09-21 16:40:00
Обявление за поръчка 2018-09-21 16:40:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2018-10-19 16:10:00
Протокол № 1/12.10.2018г. 2018-11-01 16:10:00
Протокол № 2/19.10.2018г. 2018-11-01 16:10:00
Протокол № 3/24.10.2018г. 2018-11-01 16:10:00
Решение № ЗОП-73/01.11.2018г. за определяне на изпълнител 2018-11-01 16:10:00
Обявление за възложена поръчка 2018-12-07 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-12-17 17:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-12-17 17:40:00
Договор № АО-01-14-258 От дата: 2018-11-20 2018-12-07 16:55:00
Договор № АО-01-14-259 От дата: 2018-11-20 2018-12-07 16:55:00

<-- Обратно към поръчки