Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “, гр. Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-10-22 17:07:19
№ 20181019aQDJ3153409

Описание:

С цел функциониране на Центъра за работа с деца на улицата е необходимо сградата, предназначена за целта, да претърпи основен ремонт и да бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност.

Центърът за работа с деца на улицата ще се разположи на втори етаж от сграда в рамките на два блока, които с проекта ще бъдат свързани функционално. Следва да бъде запазен входът в единия блок, а към втория да се проектира нов вход от юг чрез пасарела, който да бъде достъпен за хора с увреждания. Центърът ще е с капацитет 15 потребителя, като са предвидени всички помещения, зони и околни пространства със съответното оборудване и обзавеждане, необходими за пълноценното функциониране на обекта и за създаване на удобна, уютна и естетична среда за неговите ползватели.

Документацията за обществената поръчка е достъпна на следния линк:

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181024MlsL3206321


Документи
08332018221710_Reshenie.pdf
08372018221710_Obiavlenie.pdf

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 33, ал.2 от ЗОП 2018-11-16 16:20:00
Протокол от работата на комисията 2019-01-11 15:45:00
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2019-02-21 17:15:00
Протоколи от работата на комисията от №6 до №11 2019-03-01 17:10:00
Доклад от работата на комисията 2019-03-01 17:10:00
Решение № ЗОП-8 от 28.02.2019г. 2019-03-01 17:10:00
Договор за обществена поръчка 2019-07-15 13:20:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-15 13:25:00
Приложения към договор 2019-07-15 13:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-18 16:55:00

<-- Обратно към поръчки