Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Упражняване на строителен надзор по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, гр. Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-10-25 17:30:00
№ 20181022brUV3167518

Описание: Документацията за обществената поръчка е достъпна на следния адрес:


Документи
43412018260810_reshenie.pdf
43452018260810_document.pdf

ПубликацияДата
Протоколи № 1, № 2, № 3, №4, №5 и №6 от работата на комисията 2019-02-14 12:45:00
Доклад от работата на комисията 2019-02-14 12:45:00
Решение № ЗОП-4 от 14.02.2019г. 2019-02-14 12:45:00
Обявление за възложена поръчка 2019-04-25 13:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-18 16:45:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0004-C01-U-04 От дата: 2019-03-29 2019-04-25 14:00:00

<-- Обратно към поръчки