Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на строително -монтажни работи чрез инженеринг – изграждане на социални жилища по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-10-27 16:10:00
№ 20181023ZSTd3193701

Описание:
Предметът на поръчката обхваща:1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. 2.Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица). Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики.3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по реда на Закона за устройство на територията.Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
 


Документи
04542018031611_Procedura otkrita stroitelno-montajni raboti 4rez injenering - izgrajdane na socialni jili6ta.7z

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2018-11-30 16:10:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2019-01-09 16:10:00
Прекратяване 2019-02-18 11:40:00
Обявление за възложена поръчка 2019-03-07 10:00:00

<-- Обратно към поръчки