Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Покупка на горива – бензин А – 95Н, дизелово гориво и пропан бутан, чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти за потребностите на автомобилния парк на общинската администрация и второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и извънбюджетни средства в Община Разград”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-01-21 17:25:00
№ 20190115Whky3408019

Описание:

Предметът на поръчката обхваща дейност по доставка чрез покупка на течни горива -  бензин А – 95Н, дизелово гориво и пропан бутан за задоволяване нуждите на автомобилния парк на общинска администрация и второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и извънбюджетни средства в Община Разград, чрез карти за безналично плащане от търговски обекти (бензиностанции) на изпълнителя, разположени на територията на Република България.

Изпълнителят е задължен веднъж месечно да представя подробна разпечатка/извлечение за зарежданията на всяко МПС по дни, часове, количество, вид и стойност на заредените горива и отчети за извършените доставки и транзакции през предходния период, като същите се представят на крайните получатели в срок до десето число на текущия месец. Стойностите и количествата на закупените горива, посочени в касовите бележки, трябва да съответстват на тези в разпечатките и фактурите.

Документацията на настоящата обществена поръчка може да бъде изтеглена от следната интернет връзка.


Документи
25272019221001_Reshenie.pdf
25332019221001_Objavlenie.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки