Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на СМР по обособени позиции“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-12 17:20:00
№ 20190409LMdO3476174

Описание:

Поръчката обхваща извършване на строително-монтажни работи, свързани с основен и текущ ремонт на улици в гр.Разград, прилежащи асфалтови паркинги и уширения, ако възникне такава необходимост, ремонт на улици в населените места на територията на община Разград, рехабилитация на улица в гр.Разград и изграждане на алеи в нов гробищен парк гр.Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Основен и текущ ремонт на улици в гр.Разград"

Обособена позиция № 2 „Ремонт на улици в населените места на територията на община Разград

Обособена позиция № 3 „Изграждане на пешеходни алеи в нов гробищен парк Разград

Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на ул.“Жеравна“, гр.Разград“

Обособена позиция № 5 „Рехабилитация на ул.“Никола Пенев“ в участъка от ул.“Проф.Димитър Ненов“ до пресечката на жилищните блокове преди ул.“Осогово“, гр.Разград“


Документи
08122019161704_Procedura publi4no sastezanie remont na ulici v gr.Razgrad i nasel.mesta na obst.Razgrad i izgraj. na pe6eh.alei v nov grob.park.7z

ПубликацияДата
Обявление за поръчка 2019-04-12 17:20:00
Решение за откриване на процедура 2019-04-12 17:20:00
Протокол № 1/03.05.2019г. 2019-05-30 16:10:00
Протокол № 2/16.05.2019г. 2019-05-30 16:10:00
Протокол № 3/29.05.2019г. 2019-05-30 16:10:00
Решение № ЗОП-16/30.05.2019г. за определяне на изпълнител 2019-05-30 16:10:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-03 17:10:00
Обявление за възложена поръчка 2019-07-11 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-12-04 11:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-23 16:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-02-04 16:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-02-07 16:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-02-07 16:20:00
Договор № 153 От дата: 2019-07-02 2019-07-03 17:10:00
Договор № 154 От дата: 2019-07-02 2019-07-03 17:10:00
Договор № 155 От дата: 2019-07-02 2019-07-03 17:10:00
Договор № 159 От дата: 2019-07-10 2019-07-11 17:10:00
Договор № 160 От дата: 2019-07-10 2019-07-11 17:10:00

<-- Обратно към поръчки