Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Довършителни строително-монтажни работи по обособени позиции“ обособена позиция № 1„Доставка и монтаж на РVС дограма в сградите на кметства в селата : Гецово, Осенец , Липник, Балкански, Просторно, Черковна, Островче.“ обособена позиция № 2: "Доставка и монтаж на PVC дограма в сграда общинска собственост на улица "Витоша" №3 гр. Разград."

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-05-27 16:30:00
№ 20190527tagL3515814

Описание:

Поръчката обхваща изпълнение на дейности/СМР/ по смяна на дограма по обособени позиции: обособена позиция № 1Доставка  и монтаж на РVС  дограма в сградите на кметства в селата : Гецово, Осенец , Липник, Балкански, Просторно, Черковна, Островче.“, като:

 -с. Гецово :демонтаж на стара дървена дограма; доставка и монтаж на 11 бр.прозорци еднокрили с различни размери, един брой врата 165/200 . В количествено-стойностната сметка са описани размерите на прозорците, кои са отваряеми и кои неотваряеми.  Прозорците се обръщат от вън и вътре, като под обръщане се има в предвид: поставяне на фибран от вън и вътре, дюбели, стъклофибърна мрежа шпакловка и боядисване от вън и  вътре . Поставя се подпрозоречна дъска от вън и комарник на всички отваряеми части на прозорците. При демонтаж прозорците се демонтират внимателно и смъкват извън сградата. Точните размери на прозорците  се вземат от място.

-с.Осенец  : Демонтаж на стара дограма ; демонтаж на метални решетки на първи етаж и монтаж на същите след монтаж на новата дограма.; доставка и монтаж на прозорци 8 бр. и врата 100/220 , на отваряемите части на прозорците се поставят комарници, отвън се поставя подпрозоречна пола. Обръщането на страниците е отвън и вътре с фибран , стъклофибърна мрежа, дюбел , шпакловка и боядисване от вън и вътре. Точните размери на прозорците  се вземат на място.

-.Липник: Демонтаж на входни дървени витрини с една  врата -двукрила 170/200 ; доставка и монтаж на витрина 25 м2 с една двукрила врата , подпрозоречна дъска от вън; обръщане страници на витрина от вън и вътре;  доставка на РVС врата 90/200 ; Точните размери на витрината  се вземат от  място.

-с.Балкански: Демонтаж на дървени прозорци по стълбището 4 бр.двукрили -3 те прозореца са неотваряеми , а единия отваряем  с комарник; монтаж на подпрозоречна дъска отвън; обръщане на страници на прозорци-измазване , шпакловане , боядисване. Точните размери на прозорците  се вземат на място.

-с.Просторно : Демонтаж на входна дървена врата , доставка и монтаж на входна алуминиева врата 100/210 вкл.обръщане на страници от вън и вътре-измазване, шпакловане ,боядисване. Точните размери на вратата се  взема от място.

-с.Черковна: Демонтаж на дървена врата, доставка и монтаж на алуминиева врата двукрила 150/230 в т.ч обръщане на страници от двете страни-измазване, шпакловане боядисване. Точните размери на вратата се  взема от място.

-с.Островче: Демонтаж на стари дървени прозорци в сградата на кметството ; доставка и монтаж на 5 бр.РVС прозорци като на всички отваряеми части се монтират комарници, а от вън се монтира подпрозоречна пола, страниците прозорците се измазват, шпакловат и боядисват от вън и вътре. Точните размери на прозорците се  вземат на място.

по обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на РVС  дограма в сграда общинска собственост  на улица „Витоша“ №3 гр.Разград.“ - Демонтаж на метални решетки и демонтаж на старата дървена дограма и монтиране на същите след монтажа на новата дограма. Монтаж  на 2 бр.прозорци 90/90 изцяло отваряеми, с комарници в сутерена и подпрозоречна дъска отвън и вътре; монтаж на 4-ри броя прозореца на 1-ви етаж. ; доставка и монтаж на 2 бр.врати –РVС , 2/3 остъклени ; обръщане на страници на врати и прозорци-измазване, шпакловане ,  боядисване.

Видовете работи, подлежащи на изпълнение, са посочени в предварителни Количествени сметки - част от документацията на обществената поръчка. Изискванията, свързани с изпълнение на обществената поръчка, са посочени в Техническата спецификация и в подготвената документация на обществената поръчка. 


Документи
59162019271605_dokumentaciya.rar

ПубликацияДата
Протоколи от работата на комисията 2019-08-07 16:30:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП 2019-08-29 16:30:00
Съобщение за прекратяване по ОП № 2 2019-10-07 16:10:00

<-- Обратно към поръчки