Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Текущ ремонт на уличната мрежа в Бизнес зона „Перистър““

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-06-19 17:25:00
№ 20190619lJIR3556720

Описание:

Поръчката обхваща изпълнение на ремонт на обслужващи улици и паркинги в Бизнес зона „Перистър“, гр. Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. 

Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.


Документи
41452019210906_Procedura publi4no sastezanie remont uli4na mreja v BZ Pereistar.7z

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-06-19 17:25:00
Обявление за поръчка 2019-06-19 17:25:00
Протокол № 1/12.07.2019г. 2019-07-23 16:10:00
Протокол № 2/22.07.2019г. 2019-07-23 16:10:00
Решение № ЗОП-28/23.07.2019 г. за определяне на изпълнител 2019-07-23 16:10:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-13 16:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-02-04 16:10:00
Договор № 213 От дата: 2019-09-12 2019-09-13 16:10:00

<-- Обратно към поръчки