Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на проект "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи" по обособени позиции“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-06-24 11:55:00
№ 20190619ufto3546357

Описание:

ОП №1 – Специализирано оборудване

ОП №2 – Обзавеждане и оборудване

ОП №3 – Компютърна и офис техника

ОП №4 - Постелен инвентар и кухненска посуда /запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания/


Документи
03492019241206_Reshenie.pdf
03552019241206_Обявление за поръчка.pdf
04032019241206_dokumentaciq.zip

ПубликацияДата
Решение № ЗОП-23 от 04.07.2019г. за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 2 2019-07-04 16:05:00
Разяснение по чл. 33, ал.2 от ЗОП 2019-07-04 16:10:00
Решение за изменение 2019-07-08 10:40:00
Обявление за възложена поръчка в частта за невъзлагане за обособена позиция №2 2019-07-19 10:40:00
Протоколи № 1 и № 2 с доклад от работата на комисията 2019-07-30 11:55:00
Решение № ЗОП-31 от 30.07.2019 г. 2019-07-30 11:55:00
Обявление за възложена поръчка в частта за невъзлагане за обособена позиция №4 2019-09-09 17:05:00
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 1 2019-09-09 17:05:00
Приложения към договор по обособена позиция №1 2019-09-09 17:15:00
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция № 3 2019-09-16 15:50:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП № 3 2019-11-08 10:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП 1 2019-12-09 17:30:00
Договор № BG16RFOP001-5.001-0023-C01-D-06 От дата: 2019-08-20 2019-09-09 17:15:00
Договор № BG16RFOP001-5.001-0023-C01-D-07 От дата: 2019-09-05 2019-09-16 15:55:00

<-- Обратно към поръчки