Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Благоустрояване на прилежащо пространство и създаване на достъпна среда към сградата на Агенция за социално подпомагане гр. Разград

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-08-19 12:24:09
№ 20190814lUtF3677629

Описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на строителни работи за основен  ремонт на градинката пред сградата на Агенция за социално подпомагане /АСП/ -Регионална дирекция гр. Разград, с адрес: гр.Разград 7200, бул „Княз Борис I“ №72. Предвижда се подмяна на плочника и полагане на асфалтови алеи с ориентировъчен обем от 1200 кв.м., съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на Възложителя. Предвижда се да се извършат следните видове работи:

          Настилка(плочник) пред сградата

       Демонтаж на стари бетонови плочи,изнасяне,разбиване на стар бетон,подравняване  на основата,направа на трошенокаменна  настилка  15 см,бетон за настилка,армирани мрежи,доставка и полагане на   вибропресовани  плочи 40/40/6  см. Натоварване и изнасяне  на стр.отпадъци и земните  маси на  депо до 10 км

        Алеи и зелени площи

Демонтаж на стари и монтаж на нови градински бордюри,демонтаж на стари бетонови плочи и монтаж на нови плочи върху пясъчна основа,полагане на нов асфалт по алеите.


Документи
31392019191208_dokumentaciya.rar
31542019191208_reshenie-scan.pdf
32022019191208_obqvlenie - skan.pdf

ПубликацияДата
Обявление за възложена поръчка 2019-11-25 11:30:00
Протоколи от работата на комисията 2019-10-22 16:20:00
Доклад от работата на комисията 2019-10-22 16:20:00
Решение за избор на изпълнител 2019-10-22 16:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-02-06 17:00:00
Договор № 303 От дата: 2019-11-15 2019-11-25 11:30:00

<-- Обратно към поръчки