Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка и монтаж на постелен инвентар и кухненска посуда за нуждите на проект "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи"

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2019-08-15 16:00:00
№ 20190815gxlu3721963

Описание:Документи
05062019151608_reshenie.pdf
05122019151608_pokana.pdf
05282019151608_obrazci.zip

ПубликацияДата
Протокол и доклад от работата на комисията 2019-09-03 15:10:00
Решение № ЗОП-43 от 03.09.2019г. 2019-09-03 15:10:00
Обявление за възложена поръчка 2019-10-09 09:20:00
Техническо предложение - неразделна част от договор 2019-10-09 09:20:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-11-08 10:45:00
Договор № BG16RFOP001-5.001-0023-C01-D-08 От дата: 2019-09-30 2019-10-09 09:10:00

<-- Обратно към поръчки