Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ЗАСТРАХОВАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ОТ „ОБЩИНСКА СПАСИТЕЛНА КОМАНДА“ СРЕЩУ ЗЛОПОЛУКА, НАСТЪПИЛА ПРИ ИЛИ ПО ПОВОД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 42, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗЗБ

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-08-22 11:02:41
№ 20190822Kuwa3745047

Описание:

Застраховане на10 броя лица - доброволци от Общинска спасителна команда със застраховка Злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебни /договорните/ им задължения, съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/.   Съгласно чл. 39 от Закона за защита при бедствия, доброволец е лице, което участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.


Документи
32222019221508_dokumentaciq.rar

ПубликацияДата
Съобщение за промяна на мястото за отваряне на офертите 2019-09-02 10:45:00
Протоколи от работата на комисията 2019-09-26 17:30:00

<-- Обратно към поръчки