Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изпълнение на строително-монтажни работи чрез инженеринг – изграждане на социални жилища по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-08-20 17:20:00
№ 20190823rNnB3775347

Описание:Документи
19012019231508_Dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП 2019-09-12 17:25:00
Протокол № 1 от 20.09.2019 г. 2019-12-09 19:00:00
Протокол № 2 от 28.10.2019 г. 2019-12-09 19:05:00
Протокол № 3 от 12.11.2019 г. 2019-12-09 19:10:00
Протокол № 4 от 19.11.2019 г. 2019-12-09 19:15:00
Протокол № 5 от 20.11.2019 г. 2019-12-09 19:20:00
Протокол № 6 от 21.11.2019 г. 2019-12-09 19:25:00
Протокол № 7 от 29.11.2019 г. 2019-12-09 19:30:00
Протокол № 8 от 05.12.2019 г. 2019-12-09 19:35:00
Доклад 2019-12-09 19:40:00
Решение № ЗОП-68 от 09.12.2019 г. 2019-12-09 19:45:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-22 13:20:00
Обявление за изменение или допълнителна информация 2022-05-20 17:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2022-05-20 17:00:00
Договор № BG16RFOP001-1.023-0003-C02-S-05 От дата: 2020-01-20 2020-01-22 13:25:00

<-- Обратно към поръчки