Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-09-10 10:28:41
№ 20190910AMmD3819243

Описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща дейности по доставка чрез покупка на хранителни продукти, обособени в 17(седемнадесет) позиции: Дейности по Доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.

№ 1 „Месо и месни продукти”

           № 2 „Птици и птичи продукти”

№ 3 „Яйца”

№ 4 „Сирене и продукти произведени от млечни продукти"

№ 5 „Кашкавал и кашкавалени продукти“

№ 6 „Мляко и млечни продукти”

№ 8 „Хляб и хлебни продукти“

№ 9 „Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”

№ 10 „Тестени изделия“

№ 11 „Различни хранителни продукти и продукти приготвени с хлебни изделия”

№ 12 „Сладкарски изделия“

№ 13„Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани”

№ 14 „Пресни плодове и зеленчуци”

№ 15 „Хранителни подправки и сосове”

№ 17 „Хранителни продукти, използвани за закуска, захар и свързаните с нея продукти, захарни и шоколадови изделия, какао, кафе, чай и свързаните с тях продукти”

№ 18 „Сладолед и сладоледени продукти“

№ 19 „Риба преработена и консервирана”

Хранителните продукти са подробно описани в Приложения - „Техническа спецификация на хранителните продукти включени в предмета на поръчката“, представляващи неразделна част от настоящата документация.

            Всяка от посочените по горе обособени позиции ще бъде предмет на отделен договор. 


Документи
34412019101009_dokumentazija.rar

ПубликацияДата
Решение за прекратяване №53/27.09.2019 г./по отношение на об. по. №1, №4, №6, №8 и №19 2019-09-27 17:05:00
Обявление за възложена поръчка в частта за невъзлагане за обособена позиция №1, №4, №6, №8 и №19 2019-10-11 15:30:00
Решение №ЗОП-59 от 16.10.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №17 и №18 2019-10-16 16:35:00
Обявление за възложена поръчка, в частта за невъзлагане на об.поз.№17 и об.поз. №18 2019-10-31 16:35:00
Решение за избор на изпълнител 2020-06-26 13:55:00
Доклад 2020-06-26 13:55:00
Протоколи от работата на комисията от №1 до №9 2020-06-26 13:55:00

<-- Обратно към поръчки