Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовиотпадъци за общините от РСУО Разград, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.”, по обособени позиции

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-09-13 17:25:00
№ 20190915UtBg3874135

Описание:

Обособена позиция 1: „Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП”

Обособена позиция 2 : „Изпълнение на мерки за информация и комуникация”

Настоящата обществена поръчка следва да бъде изпълнена в съответствие с Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Дейностите, които следва да бъдат изпълнени са: изработка и монтаж на билборд, постоянни обяснителни табели, банер, информационни стикери, информационни дипляни, тефтери, папки и организиране и провеждане на церемонии и пресконференции


Документи
58242019151509_Dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Протоколи от работата на комисията 2020-02-24 09:25:00

<-- Обратно към поръчки