Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-09-16 17:00:00
№ 20190918tnZO3880763

Описание:

Документацията към поръчката може да намерите на следния адрес: 

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190823Qbxg3767329

Обхвата на обществената поръчка включва изпълнението на инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените инсталации. Изпълнението на обществената поръчка включва и доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности за изпълнение на строителството в съответствие с изискванията на настоящите технически спецификации и  изготвения и одобрен идеен проект. 
Документи
09442019181609_reshenie za izmenenie-kk.pdf

ПубликацияДата
Образци към документация 2019-09-18 16:40:00
Разяснение 2019-09-19 17:00:00
Разяснение 2019-09-24 10:55:00
Протоколи и Доклад от работата на комисията 2020-04-06 16:30:00
Решение за избор на изпълнител 2020-04-06 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-12 16:20:00
Договор № 235 От дата: 2020-09-15 2020-10-12 16:20:00

<-- Обратно към поръчки