Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-17 14:53:54
№ 20191004Ubwu3958326

Описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща дейности по доставка чрез покупка на хранителни продукти, обособени в 5(пет) позиции: Дейности по Доставка на хранителни продукти включени в обособената позиция отговарящи на нормативните изисквания за качество/безопасност.

№ 1 „Месо и месни продукти”

№ 4 „Сирене и продукти произведени от млечни продукти"

№ 6 „Мляко и млечни продукти”

№ 8 „Хляб и хлебни продукти“

№ 19 „Риба преработена и консервирана”

Хранителните продукти са подробно описани в Приложения - „Техническа спецификация на хранителните продукти включени в предмета на поръчката“, представляващи неразделна част от настоящата документация.

            Всяка от посочените по горе обособени позиции ще бъде предмет на отделен договор. 


Документи
57372019171410_R.pdf
57442019171410_Ob.pdf
49022019121311_za objabjavane.rar

ПубликацияДата
Решение за избор на изпълнител 2020-06-26 13:20:00
Доклад 2020-06-26 13:20:00
Протоколи от работата на комисията от №1 до №9 2020-06-26 13:20:00
Договор №238/21.09.2020 2020-09-24 10:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОГОВОР №238/21.09.20 2020-09-24 10:30:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОГОВОР №262/15.10.20 2020-11-09 11:50:00
Договор №262/15.10.2020 2020-11-09 11:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОГОВОР №285/02.11.20 2020-11-09 11:55:00
Договор №285/02.11.2020 2020-11-09 12:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОГОВОР №286/02.11.20 2020-11-09 12:00:00
Договор №286/02.11.2020 2020-11-09 12:00:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОГОВОР №287/02.11.20 2020-11-08 12:00:00
Договор №287/02.11.2020 2020-11-09 12:00:00
Договор № Договор 238 От дата: 2020-09-21 2020-09-24 11:15:00

<-- Обратно към поръчки