Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-11 11:22:58
№ 20191008AQyP3960896

Описание:Документи
23242019111110_Dokumentacia.zip
23292019111110_obqvlenie.pdf
23342019111110_reshenie.pdf

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2019-10-25 16:30:00
Доклад от работата на комисията 2019-10-25 16:30:00
Решение № ЗОП-62 от 25.10.2019 г. 2019-10-25 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-11-18 14:10:00
Техническо предложение - неразделна част от договор 2019-11-18 14:15:00
Ценово предложение 2019-11-18 14:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-01-08 16:35:00
Договор № BG16RFOP001-5.001-0023-C01-D-09 От дата: 2019-11-12 2019-11-18 14:05:00

<-- Обратно към поръчки