Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Ремонт, поддръжка и резервни части, и аксесоари за МПС на общинска администрация, общински предприятия и звена по две обособени позиции”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-12-27 17:45:00
№ 20191010FhrD4000473

Описание:

 Предметът на поръчката обхваща извършване на ремонт, поддръжка и резервни части, и аксесоари за МПС на общинска администрация, общински предприятия и звена по две обособени позиции”: Обособена позиция №1 „Техническо обслужване, текущ и основен ремонт,  доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали, вътрешно почистване и външно измиване  на леки и тотоварни автомобили до 3,5 тона на Община Разград, общинските предприятия и звена“ и обособена позиция №2 "Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали  на автобуси, товарни автомобили над 3,5 тона и специализирани служебни автомобили на Община Разград, общинските предприятия и звена“.Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.


Документи
23182019271812_Procedura publi4no sastezanie remont poddarjane i rezervni 4asti na avtomobili.7z

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-12-27 17:45:00
Обявление за поръчка 2019-12-27 17:45:00
Протоколи от работата на комисията 2020-02-20 14:30:00
съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-04-24 14:20:00
Протоколи от работата на комисията 2020-05-29 16:30:00
Решение за избор на изпълнител по ОП №1 и прекратяване по ОП №2 2020-05-29 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2020-06-15 15:30:00
Обявление за възложена поръчка 2020-07-01 15:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-07-29 17:35:00
Договор № 165 От дата: 2020-06-30 2020-07-01 15:30:00

<-- Обратно към поръчки