Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Текущ ремонт в помещения от сграда-общинска собственост, предоставена на „Домашен социален патронаж”, гр. Разград”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-10-18 17:30:00
№ 20191018NqRd4035306

Описание:

Настоящата обществена поръчка включва извършване на строително-монтажни работи по изпълнение на текущ ремонт в сграда – общинска собственост, предоставена на Домашен социален патронаж, гр. Разград. Поръчката включва ремонт на две помещения, предназначени за офис по проект „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Необходимите строително-монтажни работи, които трябва да се извършат са: подмяна на подовата дървена настилка с ламиниран паркет, боядисване на стени и тавани, монтиране на  LED осветителни тела и  РVС  врата и др., подробно описани в приложения образец на КСС.

Видовете работи, подлежащи на изпълнение, са посочени в Количествени сметки - част от документацията на обществената поръчка. Изискванията, свързани с изпълнение на обществената поръчка, са посочени в Техническата спецификация и в подготвената документация на обществената поръчка. 


Документи
20062019220910_dokumentaciya.rar

ПубликацияДата
съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 2019-10-29 17:00:00
Протоколи от работата на комисията 2019-11-05 15:00:00

<-- Обратно към поръчки