Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на компютърна техника - компютри - 2бр. и мултифункционално устройство - 1бр.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-10-18 17:30:00
№ 20191018aKzg4022036

Описание:

Настоящата обществена поръчка включва доставка чрез покупка на нови и неупотребявани 2 бр. компютри и 1 бр. мултифункционално устройство, с посочени в документ -Техническа спецификация, технически характеристики. Същите са необходими за оборудването на 2 /два/ офиса по проект „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград”. Проектът се финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социлен фонд. Доставеното компютърното оборудване следва да е с технически характеристики равни или по-добри от минимално изискуемите, подробно описани в Техническата спецификация.  


Документи
23432019220910_dokumentaciya.rar

ПубликацияДата
съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 2019-10-29 17:00:00
Протоколи от работата на комисията 2019-11-19 16:20:00

<-- Обратно към поръчки