Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на изпълнител за Инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-25 16:40:00
№ 20191022PvBU4057369

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за Инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“. Поръчката се изпълнява в рамките на проект, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Проектът се финансира по  административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП), сключен между Бенефициента и Управляващия орган.

 


Документи
45152019281710_Dokumentaciq- Nadzor.zip
45252019281710_RESHENIE_k.pdf
45332019281710_OBYAVLENIE ZA PORACHKA_k.pdf

ПубликацияДата
Разяснение 2019-11-01 10:35:00
Разяснение 2019-11-08 17:05:00
Решение за избор на изпълнител 2020-09-23 14:50:00
Доклад и Протокол №1 и №2 от работата на комисията 2020-09-23 14:50:00
Протокол №3 от работата на комисията 2020-09-23 14:50:00
Протокол №4 от работата на комисията 2020-09-23 14:50:00
Договор №27 от 29.01.2021г. 2021-02-04 11:30:00
Обявление за възложена поръчка 2021-02-04 11:35:00

<-- Обратно към поръчки