Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на изпълнител за доставка на съдове и техника за разделно събиране и транспортиране на зелени битови опадъци от териториите на общините членки на РСУО Разград за нуждите на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран ОПОС 2014-2020 г.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-30 17:10:00
№ 20191025LoSC4067103

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е  „Избор на изпълнител за доставка на съдове и техника за разделно събиране и транспортиране на зелени битови опадъци от териториите на общините членки на РСУО Разград за нуждите на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран ОПОС 2014-2020 г. 


Документи
14052019051711_dokumentaciq.zip

ПубликацияДата
Протоколи и Доклад от работата на комисията 2021-05-21 14:05:00
Решение за избор на изпълнител 2021-05-21 14:05:00
Съобщение до участник /основание чл.43, ал.4 (отм.) от Закона за обществени поръчки и §131, ал. 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)/ 2021-06-11 15:25:00
Покана за сключване на договор 2021-07-02 15:35:00
Обявление за възложена поръчка 2021-09-24 14:00:00
Договор №296 от 17.09.2021 2021-09-24 14:00:00
Обявление за прилкючен договор 2022-06-01 14:30:00

<-- Обратно към поръчки