Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на изпълнител за доставка на мобилно оборудване за инсталациите по проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран ОПОС 2014-2020 г. по шест обособени позиции“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-30 17:15:00
№ 20191025XyMB4072689

Описание:

„Избор на изпълнител за доставка на мобилно оборудване за инсталациите по проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран ОПОС 2014-2020 г. по шест обособени позиции“


Документи
27192019051711_dokumentaciq.zip

ПубликацияДата
Разяснение 2019-11-22 11:00:00
Разяснение 2019-11-25 10:30:00
Съобщение за промяна на часа на отваряне на офертите 2019-11-29 08:40:00
Разяснение 2019-11-25 16:20:00
Решение ЗОП-3 от 23.06.2021г. 2021-06-23 10:55:00
Протоколи от работата на комисията 2021-06-23 10:55:00
Доклад от работата на комисията 2021-06-23 10:55:00
Обявление за възложена поръчка 2021-07-09 14:01:00
Решение №ЗОП-4/16.08.2021г. 2021-08-16 15:20:00
Обявление за възложена поръчка 2021-08-30 13:55:00
Договор №243 от 25.08.2021 2021-08-30 13:55:00
Обявление за възложена поръчка 2021-09-07 10:45:00
Обявление за прилкючен договор 2021-11-18 16:45:00

<-- Обратно към поръчки