Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

,,Избор на изпълнител за доставка на съдове и техника за разделно събиране и транспортиране на зелени битови отпадъци от териториите на общините членки на РСУО Разград за нуждите на проект,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-28 17:20:00
№ 20191105KfRe4117295

Описание:

Линк към Документацията на поръчката:

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191025LoSC4067103

,,Избор на изпълнител за доставка на съдове и техника за разделно събиране и транспортиране на зелени битови отпадъци от териториите на общините членки на РСУО Разград за нуждите на проект,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО РазградДокументи
05212019051711_Решение за откриване на процедура- съдове.pdf
05292019051711_обявление-съдове.pdf

ПубликацияДата
Протоколи и Доклад от работата на комисията 2021-05-21 14:05:00
Решение за избор на изпълнител 2021-05-21 14:05:00
Съобщение до участник /основание чл.43, ал.4 (отм.) от Закона за обществени поръчки и §131, ал. 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)/ 2021-06-11 15:20:00
Покана за сключване на договор 2021-07-02 15:35:00
Обявление за възложена поръчка 2021-09-24 13:45:00
Договор №296 от 17.09.2021 2021-09-24 13:45:00
Обявление за прилкючен договор 2022-06-01 14:40:00

<-- Обратно към поръчки