Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-11-15 16:30:00
№ 20191115FtTs4135896

Описание:

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е реализиране на доставка чрез покупка.

 

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“.

 

 

Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката:

Предметът на обществената поръчка обхваща дейности по доставка чрез покупка на хранителни продукти, обособени в 2(две) позиции:

№ 17„Хранителни продукти, използвани за закуска, захар и свързаните с нея продукти, захарни и шоколадови изделия, какао, кафе, чай и свързаните с тях продукти”

№ 18 „Сладолед и сладоледени продукти“

 

Хранителните продукти са подробно описани в Приложения - „Техническа спецификация на хранителните продукти включени в предмета на поръчката“, представляващи неразделна част от настоящата документация.

Всяка от посочените по горе обособени позиции ще бъде предмет на отделен договор. 


Документи
29332019181011_reshenie.pdf

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-11-18 17:00:00
Обявление за поръчка 2019-11-18 17:00:00
Документация за обществената поръчка 2019-11-20 16:10:00
Протоколи и доклад от работата на комисията 2020-01-10 14:30:00
Решение № ЗОП-1 от 10.01.2020 г. 2020-01-10 14:35:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОГОВОР №76-30.03.2020 2020-04-03 14:10:00
Договор 76 от 30.03.2020 г. 2020-04-03 14:15:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОГОВОР №216/24.08.2020 2020-08-31 10:25:00
Договор №216/24.08.2020 2020-08-31 10:25:00
Договор № Договор №76 От дата: 2020-03-30 2020-04-03 14:15:00
Договор № Договор №216 От дата: 2020-08-24 2020-08-31 10:25:00

<-- Обратно към поръчки