Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Договори под праговете

Предварителни обявления

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ НА БУЛ.,,АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ‘‘ И УЛ.,,ПЕТА‘‘, ГР.РАЗГРАД /ДО АВТОГАРАТА/‘‘

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2020-06-09 17:19:21
№ 20200608ASVW4277469

Описание:

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство .

Предметът на обществената поръчка е „ Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул.,,Априлско въстание‘‘ и ул.,,Пета‘‘ , гр.Разград/до автогарата/“

 Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

45233252-0 Строителни работи по полагане на пътни настилки на улици.

45233128-2 Строителни и монтажни работи на кръстовища с кръгово движение.

71320000-7 Инженерни услуги по проектиране и конструиране.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническото задание на Възложителя съдържащо се в настоящата документация за обществена поръчка.

Документи
21592020091706_dokumentaciq.zip
23532020091706_Решение.pdf
24002020091706_Обявление.pdf

ПубликацияДата
Решение за изменение 2020-06-15 13:20:00
Променена документация 2020-06-15 13:20:00
Протоколи от работата на комисията 2020-08-14 17:10:00
Решение за избор на изпълнител 2020-08-14 17:10:00
Обявление за възложена поръчка 2020-10-02 16:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-09-03 13:50:00
Договор № 250 От дата: 2020-09-30 2020-10-02 16:30:00

<-- Обратно към поръчки